V.Care המקור

  • "V.Care המקור ”הוא שירות בתשלום המסייע לקונים כימיים למצוא את המוצר הנכון ביעילות.
  • האישומים של "V.Care ניתן לנהל משא ומתן על המקור "בהתאם לשילוב השירות השונה שמבקשים הקונים. החיוב יכול להיות קבוע או צף, בין עלות נוספת או חלק ספציפי ממחיר הרכש בפועל.
  • "V.Care המקור "יכול להיות גם בדיקה חוזרת או שירות משלוח טהור.
  • מלא את הטופס למטה או בדוק את "V.Care שירותים ”מימין.

captcha