V.Care המקור

  • "V.Care המקור" הוא שילם שירות אשר מסייע קונים כימיים למצוא את המוצר הנכון ביעילות.
  • החיובים של "V.Care המקור" ניתן לנהל משא ומתן בהתאם לשילוב שירות שונים המבוקש על ידי הקונים. החיוב יכול להיות קבוע או צף, מן העלות הנוספת או שיעור מסוים של מחיר הרכש בפועל.
  • "V.Care המקור" יכול להיות גם retest טהור או שירות המשלוח.
  • נא למלא את הטופס הבא או לבדוק את "V.Care Services" שלנו בצד ימין.

captcha